Referències LOCAT 1199  
 Activitats realitzades vàlides 1168  
 Activitats realitzades no vàlides 8  
 QSO realitzats 331376  
 Referències activades 520  
 Indicatius únics 35596  
 Diplomes atorgats 387