Referències LOCAT 1199  
 Activitats realitzades vàlides 1117  
 Activitats realitzades no vàlides 8  
 QSO realitzats 315131  
 Referències activades 516  
 Indicatius únics 32392  
 Diplomes atorgats 365