Rànquing de Referències realitzades en mode DV (Top 200 primers)
Posició
Indicatiu
Referències
1
EA3HKY
52
2
EA3RKM
52
3
EA3HLM
52
4
EA3HUJ
5
5
EA3TO
4
6
EA3BF
3
7
EA3HZC
2
8
EA3HSL
1
9
EA3HZY
1
10
EH3DWN
1
11
EA3DBS
1
12
EH3CT
1
13
EH3HNY
1
14
EA5IPP
1
15
EA3BFF
1
16
AM40LAR
1
17
EA3IBE
1
18
EA3GYT
1
19
EA3HUO
1
20
EA3ICD
1