Bases

Bases del diploma LOCAT (Locators de Catalunya)

LOCAT és un diploma permanent i l’únic objectiu és donar a conèixer les diferents quadrícules d’ubicació de radioaficionats (Locators) existents a Catalunya.

Normes comunes.

 1. La participació en el diploma LOCAT implica l’acceptació de les seves bases.
 2. Seran vàlides les activitats realitzades a partir del dia 24 de setembre de 2019.
 3. És podran endossar locators enregistrats al diploma COMCAT des del dia 12 d’octubre de 2017.
 4. Els endossos de locators entre el període 12/10/2017 a 23/09/2019 pels socis de Mike Delta Victor Dx Group serà gratuït.
 5. Els endossos de locators entre el període 12/10/2017 a 23/09/2019 pel no socis de Mike Delta Victor Dx Group tindrà el següent cost de gestió.
 6. * 1-250 Endossos: 5 €
  * 251-500 Endossos: 10 €
  * 501-750 Endossos: 15 €

 7. Els expedicionaris podran endossar-se els locators fets entre el període 12/10/2017 a 23/09/2019 de les seves pròpies activitats en la modalitat caçador de manera totalment gratuïta. Aquesta operació s’haurà de demanar a la direcció del diploma.
 8. L’expedicionari és la persona que dictamina com es realitza l’activitat. Els radioaficionats participants en una activitat atendran únicament a la crida de l’expedicionari.
 9. Qualsevol conducta no adequada amb la realització normal d’una activitat podrà ser motiu de sanció.
 10. Les possibles reclamacions de no inclusió en el log d’un comunicat s’hauran de fer a l’expedicionari que ha realitzat l’activitat.

Normes per als radioaficionats.

 1. La consulta de contactes realitzats i descàrrega de diplomes es farà a través del web https://locat.mikedeltavictor.com/consulta-de-log/ Quan introduïm el nostre indicatiu, el sistema ens dirà quants contactes portem realitzats i ens donarà l’opció de descarregar els diplomes que hàgim obtingut de manera totalment automàtica en format pdf.
 2. No seran vàlids els contactes realitzats a través de repetidors, en bandes i/o modes creuats i els realitzats a través d’estacions pont.
 3. No serà necessari l’intercanvi de targeta QSL per a l’obtenció del diploma.
 4. El diploma LOCAT s’expedirà en els modes FM, SSB, CW, MGM (Digitals) i DV (Veu Digital) i en les bandes 80M, 40M, 30M, 20M, 17M, 15M, 12M, 10M, 6M, 2M i 70CM.
  • LOCAT-C-25: 25 activitats LOCAT confirmades.
  • LOCAT-C-50: 50 activitats LOCAT confirmades.
  • LOCAT-C-100: 100 activitats LOCAT confirmades.
  • LOCAT-C-250: 250 activitats LOCAT confirmades.
  • LOCAT-C-500: 500 activitats LOCAT confirmades.
  • LOCAT-C-1000: 1000 activitats LOCAT confirmades.

Normes per als expedicionaris

Hem elaborat un vídeo tutorial de com validar una activitat LOCAT sense problemes, és molt aconsellable donar-li una ullada, el teniu en català a https://www.youtube.com/watch?v=ebEbQay45Rw i en castellà a https://www.youtube.com/watch?v=2CpVHWywIKI

 1. Per poder validar una activitat LOCAT, s’haurà de complir amb les bases del diploma COMCAT.
 2. El locator tindrà una extensió de 6 dígits (per exemple JN11cm), el locator ve determinat per la ubicació des d’on s’ha realitat l’activitat COMCAT. En el cas de fer una activitat COMCAT des de diferents ubicacions en el mateix dia, solament es tindrà en compte la primera ubicació, aquesta ubicació determinarà el locator de l’activitat.
 3. No cal dir per antena el locator des del que s’està fent l’activitat.
 4. Les activitats es poden realitzar utilitzant qualsevol banda i/o mode atribuït al servei de radioaficionats.
 5. Només es podrà posar a l’aire 2 referències LOCAT per indicatiu i dia.
 6. En el cas de voler fer 2 activitats en un mateix dia no hi ha limitació temporal entre activitat i activitat.
 7. No hi ha limitació temporal per tornar a activar una referència ja activada.
 8. Es pot repetir el contacte amb l’estació expedicionària sempre que siguin en bandes o modes diferents.
 9. Els QSO repetits a la mateixa banda i mode es consideraran contactes duplicats i el sistema no els pujarà a la base de dades.
 10. Les activitats LOCAT hauran de tenir una durada mínima de 1,5 hores (1 hora 30 minuts) per a activitats en HF com a norma general i 30 minuts per a activitats en VHF-UHF.
 11. L’activitat ha de tenir un mínim de 50 QSOs per activitats HF i 4 QSOs per activitats VHF-UHF.
 12. Excepcionalment i sempre que es tractin d’activitats realitzades en alta muntanya o similars i la norma general d’1,5 hores (1 hora 30 minuts) per a activitats HF no es pugui complir per inclemències meteorològiques o similars la restricció d’1,5 hores d’activitat desapareixerà, no havent-hi durada mínima de l’activitat. En aquest cas l’activitat ha de tenir un mínim de 4 QSOs.
 13. L’expedicionari haurà de proporcionar un fitxer de registre electrònic o log en format adif al coordinador COMCAT per validar l’activitat. Els fitxers adif s’hauran d’enviar a diplomacomcat@gmail.com . La durada de l’activitat ve determinada per les hores reflectides pel log en adif, el log ha de tenir una certa coherència, si una activitat presenta un log amb incoherències o amb indicis d’haver estat manipulat es declararà NO VÀLIDA. L’administració tindrà l’última paraula en aquesta decisió.
 14. Per tal que el sistema reconegui d’una manera correcta els QSO realitzats en el sistema Veu Digital (DMR, D-Star, Fusion i Free DV) el camp MODE de l’ADIF haurà de ser DV
 15. Les activitats fetes en HF hauran de tenir QSOs fets en 2 bandes o 2 modes diferents, aquests QSOs fets en bandes o modes diferents hauran de contenir QSOs fets amb operadors que no estiguin a l’activitat.
 16. Per reconèixer i premiar la tasca dels expedicionaris s’ha creat el diploma LOCAT per expedicionaris, es podrà obtenir els següents diplomes LOCAT en funció del nombre de locators realitzats.
  • LOCAT-E-5: 5 activitats des de locators situats a Catalunya.
  • LOCAT-E-10: 10 activitats des de locators situats a Catalunya.
  • LOCAT-E-25: 25 activitats des de locators situats a Catalunya.
  • LOCAT-E-50: 50 activitats des de locators situats a Catalunya.
  • LOCAT-E-100: 100 activitats des de locators situats a Catalunya.
  • LOCAT-E-250: 250 activitats des de locators situats a Catalunya.

   

  • LOCAT-E-RU-5: 5 activitats des de locatos únics (diferents).
  • LOCAT-E-RU-10: 10 activitats des de locatos únics (diferents).
  • LOCAT-E-RU-25: 25 activitats des de locatos únics (diferents).
  • LOCAT-E-RU-50: 50 activitats des de locatos únics (diferents).
  • LOCAT-E-RU-75: 75 activitats des de locatos únics (diferents).
  • LOCAT-E-RU-100: 100 activitats des de locatos únics (diferents).

Modificacions de les bases:

24 de setembre de 2019: Redacció de les primeres bases.

1 de gener de 2020:

 • Es modifica el punt 10 Normes per expedicionaris, a partir de l’1 de gener quedarà redactada de la següent manera: “Les activitats LOCAT hauran de tenir una durada mínima de 1,5 hores (1 hora 30 minuts) per a activitats en HF com a norma general i 30 minuts per a activitats en VHF-UHF.”
 • Es modifica el punt 11 Normes per expedicionaris. L’activitat ha de tenir un mínim de 50 QSOs per activitats HF i 4 QSOs per activitats VHF-UHF.
 • S’afegeix el punt 15 Normes per expedicionaris. Les activitats fetes en HF hauran de tenir QSOs fets en 2 bandes o 2 modes diferents, aquests QSOs fets en bandes o modes diferents hauran de contenir QSOs fets amb operadors que no estiguin a l’activitat.