«

»

Des 29

Modificació de les bases LOCAT (1 de gener de 2020)

L’1 de gener de 2020 entraran en vigor les noves bases del diploma LOCAT, s’han modificat els següents punts:

Expedicionaris

10. Es modifica la durada mínima de l’activitat, a partir de l’1 de gener quedarà redactada de la següent manera: “Les activitats LOCAT hauran de tenir una durada mínima de 1,5 hores (1 hora 30 minuts) per a activitats en HF com a norma general i 30 minuts per a activitats en VHF-UHF.”

11. El número mínim de QSOs, a partir de l’1 de gener quedarà redactada de la següent manera: “L’activitat ha de tenir un mínim de 50 QSOs per activitats HF i 4 QSOs per activitats VHF-UHF.”

15. S’afegeix aquesta norma, serà obligatori fer les activitats en 2 bandes o 2 modes diferents, a partir de l’1 de gener quedarà redactada de la següent manera: “Les activitats fetes en HF hauran de tenir QSOs fets en 2 bandes o 2 modes diferents, aquests QSOs fets en bandes o modes diferents hauran de contenir QSOs fets amb operadors que no estiguin a l’activitat.”