«

»

Set 23

Presentació dels diplomes LOCAT

Avui s’han fet public els diplomes LOCAT, esperem que siguin del vostre gust.
 
Diplomes LOCAT modalitat caçador
LOCAT-C-25 LOCAT-C-50 LOCAT-C-100
LOCAT-C-250 LOCAT-C-500 LOCAT-C-1000
 
Diplomes LOCAT modalitat expedicionari
LOCAT-E-5 LOCAT-E-10 LOCAT-E-25
LOCAT-E-50 LOCAT-E-100 LOCAT-E-250
 
Diplomes LOCAT modalitat expedicionari – Referències Úniques
LOCAT-E-RU-5 LOCAT-E-RU-10 LOCAT-E-RU-25
LOCAT-E-RU-50 LOCAT-E-RU-75 LOCAT-E-RU-100